• Portal Çözümleri

  Yeşil Mavi Yazılım, müşterilerinin iş ihtiyaçlarını analiz ederek en uygun şekilde kendi sistemleri ile entegre edilebilen kurumsal portal çözümü PORTAL’i geliştirmiştir.

   
  Orta ve büyük ölçekli kurumlara yönelik geliştirilen ve dinamik içerik yönetim sistemi ile iş akışı ve formlardan oluşan PORTAL, kurumsal bilginin paylaşımı, kurum içi kaynaklar, iç ve dış müşteriler, iş ortakları ile ilgili bilgilere erişimin sağlanması, iş ve süreçlerin elektronik ortama taşınması gibi çalışanların ihtiyaç duyduğu ana fonksiyonların yerine getirilmesini sağlamaktadır. 
   
  NEDEN PORTAL?
  • Şirket kültürünün benimsenmesinde proaktif rol oynar.
  • Şirket içi iletişimi düzenleyip güçlendirerek gruplar arası bütünlüğü sağlar.
  • Şirket içi olduğu kadar şirketin iş ortakları, bayileri ve iletişim halinde olduğu diğer kurum ve kuruluşlar ile bilgi paylaşımının tek bir platformdan yapılmasını sağlar.
  • Kanal yönetimini hızlandırır ve kolaylaştırır.
  • İletişim için harcanan sabit giderin düşmesini sağlar.
  • İçinde barındırdığı iş ve süreç akış sistemi ile şirket içi tüm aktivitelerin/aksiyonların elektronik ortamda takibini sağlar.
  • İş süreçlerini standartlaştırarak kalite yönetiminde önemli bir rol oynar.
  • Şirketin, kişi odaklı yerine sistem odaklı bir yapıya geçişini hızlandırır.
  • İletişim kurulan her bir bireyin isteklerinin, taleplerinin, çalışmalarının ve performanslarının analiz edilmesi için bir platform oluşturarak iç ve dış müşterilerin memnuniyetinin sağlanmasını hedefler.
  • Şirketin resmi internet sitesinin içeriğini de yöneterek entegre bir çözüm sunar. Bu sayede farklı istemlerin entegrasyonunun getireceği ekstra maliyet, zaman ve işgücü kaybına mani olur.
  • Web tabanlı olan sistem, herhangi bir altyapı yatırımına gerek kalmadan diğer programlara, ürün ve servislere kolayca entegre edilir.
   
  PORTAL’ İN İKİ ANA BİLEŞENİ:
  • Dinamik İçerik Yönetim Sistemi
  • İş Akışı ve Formlar
  • Dinamik İçerik Yönetim Sistemi
  • Portal içeriğini oluşturan bölümlerde doküman, yazı, resim ve benzeri içeriğin belirli onay süreçlerinden geçerek yayınlaması, güncellenmesi gibi işlemleri yerine getirmeyi sağlayan sistemdir.
  • Dinamik İçerik Yönetim Sisteminin kullanılması ile oluşturulabilecek alt açılımlar: 
  • Haberler
  • Duyurular
  • Makaleler
  • Sık Sorulan Sorular
  • Anket
  • Paylaşılan Dokümanlar
  • Takvim ve Ajanda
  Dinamik içerik yönetim sistemi, bilgilere portal ortamından erişerek yetki seviyesine göre web sitesi içeriğinin de yönetim olanağını sağlamaktadır.
  Web sitesinde yayınlanacak ve yayınlanmakta olan tüm içeriğin güncellenmesi, varsa sitedeki insan kaynakları başlığı altında iş ilanı yaratılması ve benzeri içerik yönetimine konu olan işlemlerin tamamı PORTAL kurumsal portal ortamı kullanılarak gerçekleştirilir. 
   
  İş Akışı ve Formlar
  İş akışı sistemi, şirket içindeki iş gruplarının gerek şirket kaynaklarını rezerve etme ve paylaşma, gerekse diğer iş gruplarına yetki seviyesi dahilinde talepte bulunma, taleplere ait izleme, gerçekleştirilme, atama, aktarma ve benzeri işlevlerin yerine getirilmesine olanak sağlayan bir ortamdır.
   
  Aşağıdaki örnek başlıklar İş Akışı ve Formlar sistemi ile oluşturulan bölümlerdir. İhtiyaçlar doğrultusunda bu bölümler çeşitlendirilir.
  • Satış ve Müşteri Yönetimi
  • İş Talebi-Takibi
  • Kaynak Paylaşımı (Rezervasyon Sistemi)
  • Sistem Geliştirme
  • Projeler
  • Satın Alma Talepleri
  • Satış ve Müşteri Yönetimi
  • Satış faaliyetleri için tasarlanmış bu modülde,
  • Şirketin ilişkide olduğu müşteriler, iş ortakları ve diğer firmaların iletişim bilgileri, yetkilileri
  • Satış ekibinin yakaladığı fırsatlar ve bunların takibi
  • Verilen teklifler ve takibi
  • Raporlar bulunmaktadır.
   
  İş Talebi-Takibi
  Şirket içinde çalışanlar ve bölümler arasında veya şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu iş ortakları, müşteriler gibi diğer kullanıcılar arasında iki yönlü iş talebi oluşturma, atama, aktarma ve yönetim gibi özellikleri sunmaktadır.
   
   
  Kaynak Paylaşımı (Rezervasyon Sistemi)
  Şirketin ortak kullanıma açık olan toplantı odası, araç gibi kaynaklarının kullanımını organize etmek amacıyla oluşturulan rezervasyon bilgilerinin iletilmesini sağlayan bir kaynak yönetim sistemidir. MS Outlook uygulaması ile entegre çalışabilir.
   
   
  Sistem Geliştirme
  Şirketin kalite yönetimi çerçevesinde oluşturulan süreç ve dokümanların kullanımını, uygulamasını ve gelişimini kontrol ederek en uygun düzeye getiren, iş akış ve talep alt yapısına sahip bir modüldür.
   
   
  Projeler
  Satın alma ve satış/müşteri yönetimi modülleri ile entegre edilerek başlatılmış projelerin proje grubu içerisinde iletişimini en üst seviyeye çıkartır. Proje planının düzenli ilerlemesini sağlar ve proje bitimine kadar takibini yapar. Proje ile ilgili proje planı, toplantı notları, teklif, sözleşme ve benzeri tüm dokümantasyon içerik yönetimi içerisinde yer almakta ve proje ekibi üyesince yetki seviyesine göre görüntülenebilmektedir. Ayrıca müşteri talepleri internet ortamından bu sistem içerisine alınarak, iş akışı alt yapısı ile değerlendirilip sonuçlandırılmaktadır.
   
   
  Satın Alma Talepleri
  Elektronik ortamda sağlanan onay mekanizması sayesinde, satış ekibinin ya da şirket çalışanlarının dış kaynaklardan satın alması gereken ihtiyaçlarının çok kısa bir sürede temini gerçekleştirilmektedir. İhtiyaca göre, satış/müşteri yönetimi ve projeler modülleri ile entegre bir yapı sunulmaktadır. 
   
  PORTAL TEKNOLOJİSİ
   
  PORTAL’ in alt yapı ve entegrasyon bileşenleri, kurumsal portalın kullanılan diğer ürün ve servislerle kolayca entegre edilmesine olanak sağlamaktadır.
  Ürün altyapısında yer alan yönetim kısmı kullanılarak, portal içerisine içerik başlıklarının (menu item) eklenmesi, şirket içi profil, birim, grup ve personel tanımlarının yapılarak bu tanımlara ilişkin yetki seviyelerinin atanması mümkündür.
  PORTAL teknolojisi, kurumsal bir portalda yer alan hazır bileşenlerin kullanılması suretiyle, insan kaynakları süreçlerinin tamamının entegre bir şekilde yönetimini de olanaklı kılmaktadır. Bu kapsamda, web üzerinde iş ilanı yayınından, yapılan iş başvurusu kayıt, görüşme ve işe alma süreçlerine kadar çeşitli fonksiyonlar yerine getirilebilmektedir.

Yukarı